آدرس: تجریش - میدان قدس - خیابان دربند - پ 49 - واحد 5

تلفن: 22716955 - 22716935

 

کلیک کنید

افسردگی عود کننده؛ کاهش دهنده موفقیت ترک سیگار

میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

افسردگی عود کننده؛ کاهش دهنده موفقیت ترک سیگار

 

 

در پژوهشی که اخیراً انجام شد محققان دریافتند افرادی که مبتلا به افسردگی عودکننده می باشند احتمال کمتری دارد که موفق به ترک موثر سیگار شوند.
دکتر Zawertailo و همکارانش در این پژوهش به بررسی افرادی پرداختند که 6 ماه از زمان درمان ترک سیگار آن ها می گذشت. تحلیل داده های این پژوهش نشان داد افرادی که مبتلا به افسردگی عودکننده هستند شش برابر بیشتر در گذشته اقدام به ترک سیگار کرده بودند.
هنگامی که متغیرهای شناخته شده و موثر در ترک سیگار مثل سن و شاخص های اجتماعی – اقتصادی به همراه متغیر افسردگی عودکننده وارد یک مدل رگرسیونی شدند، پژوهشگران دریافتند که تنها متغیری که می تواند ترک سیگار به مدت 6 ماه را به طور معنی داری پیش بینی کند افسردگی عودکننده است.
دکتر Zawertailo در این باره می گوید:« از نتایج پژوهش ما می توان نتیجه گرفت که قبل از شروع برنامه های درمانی ترک سیگار باید وضعیت افسردگی فرد مورد ارزیابی قرار گیرد».
با این حال اشاره به این نکته ضروری است که در این مطالعه برای سنجش افسردگی از پرسشنامه های خودگزارشی آزمودنی ها استفاده شد و این امر می تواند لزوم پژوهش هایی که از ابزارهای هنجاریابی شده افسردگی استفاده نمایند را برجسته تر کند.
ترجمه و تخلیص: علی بذرافشان؛ کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

اخبار و تازه‌ها