آدرس: تجریش - میدان قدس - خیابان دربند - پ 49 - واحد 5

تلفن: 22716955 - 22716935

 

کلیک کنید

اعتماد به نفس

میانگین امتیار کاربران: / 1
ضعیفعالی 

اعتماد به نفس، احساس ارزشمندي و توانمندي، من مي توانم؟!


شما چه برداشتي از خودتان داريد؟ طور ديگري   بگويم: شما نسبت به خودتان چه احساسي داريد؟ اصلاً چقدر براي خودتان ارزش و احترام قائل هستيد؟ پاسخ به اين گونه پرسشها دربر گيرنده عزت نفس و اعتماد به نفس شماست.

ميزان خودباوري، احساسي است كه در دنياي درون هر فرد است و زير بناي موفقيت هاي او در زندگي، نحوه خودشناسي رابطه مستقيم با عزت نفس و اعتماد به نفس دارد.

به عبارت ديگر نحوه شناخت خويشتن، بيانگر راه حل هايي است كه مي تواند به افزايش احساس عزت نفس و اعتماد به نفس بينجامد.

به درون خود بنگريد، به روح خود، چه احساسي داريد؟ پاسخ شما، همان جايگاه شماست در اين دنياي پهناور، اگر احساس ارزشمندي، زيبايي، موفقيت و... داريد شما فردي هستيد كه مي توان گفت از اعتماد به نفس خوبي برخورداريد، بنابراين مي توانيد به موفقيت هاي بزرگ و كسب رضايت دست يابيد. ولي برداشت هاي منفي مي تواند موفقيت را محدود كند.

كسب رضايت با اتكاء به نفس، استقلال و كارداني و تدبير همبستگي نزديك دارد. وقتي از مهارت و استعداد خوبی برخورداريد و از آن لذت و استفاده مي بريد، عزت نفس توليد مي كنيد. بنابراين به استعدادهايتان توجه كنيد. براي آن استعدادي كه مي خواهيد پرورش دهيد، برنامه ريزي كنيد. براي آن كسي كه مي خواهيد باشيد، برنامه ريزي كنيد و با اولويت بندي و هدف به پيش برويد.

اعتماد به نفس، عامل پيشرفت، روحيه شاد و چهره بشاش است.

به خود كمك كنيد و بخواهيد تا بتوانيد. بدانيد كه اگر بخواهيد حتماً مي توانيد.

اگر احساس مي كنيد اعتماد به نفس لازم را نداريد، ريشه هاي اين ضعف را بيابيد و سپس در جهت تقويت آن اقدام كنيد.

تمرين هاي زير مي تواند به افزايش و تقويت اعتماد به نفس شما كمك كند:

1-     خود را آنچنان كه هستيد، بشناسيد. احساس ها، استعدادها، باورها، نظام اعتقادي، ارزشهاي مهم. واقع بينانه مشخصات و خصوصيات خود را بنويسيد.

2-     داشته ها يا خودهاي مثبت را بنويسيد.

3-     چه كسي مي خواهيد باشيد؟ پاسخ خودرا بنويسيد.

اگر فاصله بين خود واقعي، چيزي كه هستيد،  وخود ايده آل، آنچه مي خواهيد باشيد، زياد باشد، تأثير نامطلوب در روحيه شما دارد و شما را مأيوس وسرخورده مي كند.  بكوشيد اين فاصله را كمتر كنيد.

4-  هنگامي كه خود را خوب، با استعداد، زيبا و... مي بينيد، خداوند را به خاطر اين نقاط قوت وجودتان سپاسگزاري كنيد و از اين موهبت هاي الهي به خوبي استفاده كنيد.

5-  به خودتان بها دهيد. براي خودتان وقت بگذاريد. زماني براي استراحت، تغذيه خوب، ورزش، تفريح و... قرار دهيد.

6-  به وضعيت ظاهري خود توجه كنيد. ظاهر آراسته و پاك، چهره خندان، بوي خوش، به زيبايي شما مي افزايد، خداوند زيباست و زيبايي ها را دوست دارد. در دين اسلام، توصيه اكيد به نظافت و پاكيزگي شده است.

7-  به زندگي و كارهايتان نظم دهيد. نظم و برنامه ريزي خوب باعث مي شود راه مورد خود را هدفمندتر ادامه دهيد و سريعتر به اهدافتان برسيد و در نتيجه احساس رضايتمندي خواهيد كرد.

8-  به خود آرامش دهيد. با چهره غمگين و ژوليده و... در جمع ظاهر نشويد. فرد داراي اعتماد به نفس قوي، هرگز با چهره اي غمگين و پشتي خميده، ظاهر نمي شود.

9-     به روابط خود با ديگران بينديشيد. ميزان محبت، اعتماد، وابستگي... را بررسي كنيد.

10-نه گفتن را بياموزيد، وعده بي مورد ندهيد و براي خود احساس گناه توليد نكنيد.

11- تا آنجا كه مي توانيد به خواسته هاي والدينتان پاسخ مثبت دهيد. جاهايي كه نيروي وجدان و تحمل موافق است، تعلل نكنيد. الگوي رفتاري مناسب داشته باشيد.

12- ديگران را آنچنان كه هستند، بپذيريد، نه آنچنان كه شما مي خواهيد باشند. بپذيريد كه همه موافق شما نيستند و همه شما را دوست ندارند و نمي توانيد همه را راضي نگه داريد.

13- به ديگران احترام بگذاريد. ديگران را با احترام صدا و محبت خود را ابراز كنيد.

14- به خود القائات منفي نكنيد. موج مثبت دهيد. من پير هستم، ناتوانم و... بدترين افكار هستند.

15- براي وقت خود ارزش قائل باشيد.تأخير در امور، باعث افت روحيه است و يأس و سرخوردگي به دنبال دارد.

16- مسئوليت پذير باشيد، مسئوليت اموري را كه به عهده گرفته ايد، به خوبي انجام دهيد.

17- هرازگاهي، خود را مورد ارزيابي و مرور قرار دهيد. موارد ضعف و قدرت خود را بيابيد.

18- جايي براي شكست بگذاريد، اما دلايل شكست را به طور منطقي بررسي كنيد.

19- در دوستي حداعتدال را رعايت كنيد.

20- عشق را بياموزيد. ديگران را به خاطر انسان بودن دوست بداريد، به خاطر ويژگي هاي مثبت تحسين و محبتتان را ابراز كنيد.كسي را كه به شما بدي كرده ببخشيد، همچنان كه خداوند بزرگ بدي هاي شما را مي بخشد،  تا به آرامش برسيد. كدورت و كينه، باعث رنج و عذاب و بيماري است.

توجه داشته باشيد كه پايه هاي اعتماد به نفس در دوران كودكي ساخته مي شود. با آموزش والدين، مي توان كودكان را با اعتماد به نفس بهتر پرورش داد. اين كار به سلامت روان نيز كمك مي كند و باعث افزايش بهداشت رواني در جامعه مي شود. نوجوان با اعتماد به نفس پايين،گرايش بيشتري به بذه و جرم دارند.

اخبار و تازه‌ها