معرفی مرکز

معرفی مرکز

مرکز سلامت ذهن و روان دکتر رضا دانشمند با هم کاری درمانگران حوزه‌های مختلف روان‌درمانی، مشاوره، نوروتراپی، بازتوانی شناختی و ... امکان دست‌رسی جامع به کلیه خدمات تشخیصی و درمانی روان‌پزشکی، روان‌شناسی و علوم اعصاب شناختی را برای مراجعین فراهم آورده‌است. استفاده از به‌روزترین فن‌آوری‌های دانش اعصاب و روان، و بهره‌گیری از روان‌درمانگران باتجربه در حوزه‌های مختلف و با روی‌کردهای تخصصی گوناگون، زیر نظر دکتر رضا دانشمند، بورد تخصصی اعصاب و روان، کیفیت مناسب برای انواع مداخلات تخصصی مورد نیاز را برای مراجعین در قالب مداخلات فردی، گروهی یا خانوادگی تأمین می‌کند. چشم‌انداز فعالیت این مرکز توسعه خدمات تخصصی اعصاب و روان و به‌روز نگاه‌داشتن دانش و فن‌آوری‌های مرتبط با این حوزه برای ارايه خدماتی با کیفیت بهتر است. این پایگاه اینترنتی ضمن آشنا کردن شما با تازه‌های دانش ذهن و روان، اخبار و روی‌دادهای مرکز را به آگاهی می‌رساند و نیز بستری برای تعامل دوسویه بین کارکنان مرکز و مراجعین فراهم می‌آورد. ما را از نظرات خود که در زیر مقالات می‌نویسید و یا برای ما ارسال می‌کنید، محروم نکنید. دکتر رضا دانشمند