همکاران مرکز

مطب روان پزشکی و خدمات روان شناختی و مشاوره ی دکتر رضا دانشمند.

Person Name رضا دانشمند روان‌پزشک، مدیر مرکز
دکتر رضا دانشمند روان پزشک روان‌پزشک، بورد تخصصی اعصاب و روان روان‌درمانگر و نوروتراپیست پروفایل کلی
Person Name مرتضی مجاور نوروتراپیست
مرتضی مجاور نوروتراپیست نوروتراپیست، درمانگر بازتوانی شناختی ، تحلیل نقشه مغزی، نوروتراپی، بازتوانی شناختی پروفایل کلی
Person Name نسرین امامی نائینی روان درمانگر
نسرین امامی نائینی روان درمانگر متخصص در حوزه ارتقای سلامت روان و پیشگیری از آسیب‌های روانی‌اجتماعی پروفایل کلی
Person Name نسترن رفیعی روان شناس
نسترن رفیعی روان درمانگر روان درمانگر تحلیلی ، درمانگر شناختی رفتاری ،درمانگر اعتیاد پروفایل کلی