رخ نامه!

اینجا جای مطالب وبلاگی است، شعری، برگی از کتابی، معرفی فیلمی و گاهی هم درددل‌های شخصی ... فضایی برای نوشتن آرام و راحت آن‌چه می‌خواهم و یا شما می‌خواهید و با نام خود برای من ارسال می‌کنید تا اینجا بگذارم. رخ‌نامه را نیز به ‌طنز از پیشنهاد یکی از دوستان در برگردان «فیس‌بوک» اقتباس کردم و امید دارم، آن‌چه که نه صرفاً به روان‌پزشکی مرتبط است و در این صفحه می‌آید، مورد نظر قرار گیرد. این «رخ‌نامه» است و هیچ ربطی به «فیس‌بوک» ندارد!! !!

Image Title

رخ‌نامه!